Om område 3

Om Dansk Politihundeforening område 3

Dansk Polithundeforening område 3 er en sammenslutning af de lokalafdelinger under Dansk Politihundeforening, der jfr. hovedbestyrelsens beslutninger er tilsluttet område 3 (se kortet til højre).


Der findes 8 klubber i området:

Billund, Haderslev, Horsens, Sønderborg, Tønder, Vejle, Vestjylland og Aabenraa.


Som medlem af en lokalklub i område 3 er man automatisk medlem af området. 


Området ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på det årlige områdemøde jf. vedtægterne. 


Det er områdets opgave at sørge for at de af hovedforeningen pålagte konkurrencer (f.eks. udtagelser og oprykningskonkurrencer) samt andre faste konkurrencer (f.eks. områdets natkonkurrence og Gelsbro konkurrencen) afholdes, ligesom området i samarbejde med de tilsluttede lokalafdelinger foranstalter fællesarrangementer inden for hundesporten.